Propagace společnosti Česká vzduchoplavecká, s.r.o. a zajištění prodeje cca 1000 letenek ročně.

www.ebalon.cz