Propagace společnosti Česká vzduchoplavecká, s.r.o. a zajišťování prodeje cca 1200 letenek ročně.

www.ebalon.cz